طلبه مهدوی

ارباب ما معلم عیسی بن مریم است ...

طلبه مهدوی

ارباب ما معلم عیسی بن مریم است ...

۹ مطلب در ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

اینجا ایران است...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۰۲ ب.ظ

یا صاحب الزمان ...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۵۴ ب.ظاین روزها نمازم را شکسته می خوانم


چهار فرسخ دور افتاده ام ار چشمانت...


 یا صاحب الزمان ادرکنی

راه های رسیدن به سعادت ...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ


سعادت گران سنگ ترین گوهری است که تمامی انسانها در طول تاریخ به دنبال آن بوده اند. برای رسیدن به آن سه بخش عمده به برنامه ریزی و تنظیم روابط نیاز دارد که عبارتند از:

الف. تنظیم رابطه انسان با خود؛ یعنی آنکه انسان باید خود را به گونه ای بشناسد که بداند از کجا آمده و در کجا هست و به کجا می رود و نیز قدر و منزلت خود را بداند.

ب. تنظیم رابطه خود با خدا؛ بدین بیان که باید او را شناخت که چگونه موجودی است و چه اوصافی دارد و آدمی در برابر او چه وظیفه ای دارد و آیا از دایره حکومت او امکان خروج هست یا نه؟ و شناخت که تنها او شایستة عبودیت و پرستش است.

ج. تنظیم رابطه با خلق خدا؛ بدین معنا که در این بخش ابتدا باید معیارهای اخلاقی و اجتماعی را به طور کامل فرا گرفت و سپس آنها را به کار بست؛ معیارهایی همچون تقوا، عفاف، عدالت، صداقت، شجاعت، و ….

نتیجة بررسی دو بخش الف و جیم همان سعادت دنیوی است که شخص با تنظیم آنها می تواند در دنیا تا حدی به رفاه و خوشبختی برسد. اما آنچه از همه مهمتر است، آنچنانکه ادیان و مذاهب الهی بیش از همه روی آن تأکید کرده اند، بخش «ب» می باشد؛ چرا که با تنظیم آن نه تنها سعادت دنیوی انسان تنظیم می شود، بلکه سعادت اخروی که مهمترین و واقعی ترین سعادت نیز می باشد،‌ فقط و فقط در گرو آن؛ یعنی تنظیم رابطه با خالق هستی می باشد. پس به همین جهت می توان گفت که سعادت واقعی در نتیجه تنظیم رابطه با خداوند متعال حاصل می شود.

اما آیا انسانها به تنهایی از پس تنظیم بخشهای سه گانه که ذکر شد، مخصوصاً بخش دوم؛ یعنی تنظیم رابطه با خداوند متعال بر می آیند؟ مسلماً انسانها قادر به چنین کاری به تنهایی و با به کار بستن عقل بشری نیستند و نمی توانند گوهر گرانبهای سعادت و خوشبختی را به دست آورند، به گواه این که در جهان کنونی با تمام پیشرفتها و تکنولوژی ها انسان ها همچنان در بدبختی و بیچارگی به سر می برند و این نیست مگر به این دلیل که عقل انسانها از خطا و اشتباه مصون و در امان نیست. پس انسانها احتیاج به کسی دارند که از هر گونه خطا و اشتباه و افراط و تفریط بری باشد و آگاهی کامل نسبت به تمام جوانب و نیازهای بشری داشته باشد. و این کس نمی تواند باشد مگر خداوند متعال که خالق و آفرینندة بشر و عالم می باشد و خالق هر چیز از نیازهای آن از همه کس آگاه تر می باشد. اما کمک و یاری خداوند متعال به علت عدم ظرفیت و عدم قابلیت انسانها، نمی تواند به صورت مستقیم و بلا واسطه باشد. از همین رو باید از جانب خداوند کسانی که قابلیت دریافت وحی را دارند فرستاده شوند، تا فرامین و دستورات خداوند متعال را به انسانها برسانند. بنابر این تنها راه رسیدن به سعادت واقعی، پیروی از فرامین انبیاء عظام و تبعیت از روش و طریقة آنها در زندگی است.

غیرت...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ

........

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۱۳ ب.ظ


آقایون نگاه نکنند!!!

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ

شکارچی کثیف...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ

تکیه گاه ...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۰۵ ب.ظ


فتوکل علی الله !!

ان الله یحب المتوکلین...


امتحان کن!

به اینکه دوستت بدارد...، می ارزد!

مد...

شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۰۳ ب.ظ


پوشش صحیحی نداشت!

سفارش کرد موقع خاک سپاری‌اش، لباس نسوز تنش کنند.

شاید نخوانده بود که قرآن را:نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ/ الَّتی تَطلِعُ عَلی الأَفْئِدَةِ  همزه/۶و۷

آتش فروزان خداست که برقلب وجان ها طلوع می کند.

وشایدهم نمیدانست نمی دانست که لباس نسوختنش باید ازجنس خدا باشد؛

ولِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَیْرٌ اعراف/۲۶


به مد پوشان عالم بگویید   آخرین مد کفن است